home about history activity forum contactus
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H
 
`
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความวารสารสมาคม
-การเข้ามาอิสลามในอินเดีย
-อินเดียคลังแห่งความรู้
-มิตรภาพ
-สาวเอยจะบอกให้
-ธนาคารอิสลาม
-ลมหายใจสุดท้าย
-สงครามในตะวันออกกลาง
-นิฟาก
-แดนสาหรีในทัศนะของข้าพเจ้า
-ก้าวผ่านความชังตามขนบแบบอินเดีย (1)
-ก้าวผ่านความชังตามขนบแบบอินเดีย(จบ)
- ราก และ เหง้า แห่งจิตวิญญาน (1)

 

MASALA news
Vol73
 
 
 


  Thaialigarh India


 


 

 
 

Aslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

ประชาสัมพันธ์: ถึง.... นักศึกษาที่มีความประสงค์ ที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอาลิการ์มุสลิม อินเดีย

ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ในระดับ ปริญญาตรี เเละโท ในหลากหลายสาขาวิชา

ตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560

คลิกดูรายละเอียดเเละดาวน์โหลดใบสมัคร

Click>>รายละเอียดการรับสมัคร

Click>>การเตรียมความพร้อมเรื่อง Statement

Click>>เกี่ยวกับอาลิการ์, อินเดีย

FACEBOOK; THAIALIGARH INDIA

 

 

 


 

 

 

..

 

 


 

ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมของสมาคมสามารถโอนที่ นาย เอกลักษณ์ สุขเกษม

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี สะพานควาย เลขที่บัญชี : 033-412833-4 บัญชีออมทรัพย์


 


AMU

รวมภาพในอดีตอาลิการ์
รวมภาพในอดีตอาลิการ์


ภาพกิจกรรม ปี 2016 -2017

 

 

 


 
 
 

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในอลิการ์ (อินเดีย) 2016-2017
The Committee of Thai Students Association in Aligarh (India)

นาย พิทยา ธรรมธารัย
นายกสมาคมฯ (อามีร)
President of The Association

 


 นางสาววิลาวรรณ สวนดี
นายิกา(อามีเราะห์ )
Women President of Thai Association

 

 

 

 
 

นาย ถิรวัฒน์ เจริญสง่า
อุปนายกคนที่ 1
Vice-president of the association    
      

นาย พงศ์สิทธิ์ เด็นบาเส
อุปนายกที่ 2
Vice-president of the association
                       

 
 

นาย สุบุรุษ วงศ์วิทยปัญญา
เหรัญญิก
Treasurer
                                

 


เลขานุการ
Secretary

   
 

นาย มูฮำหมัดชารีฟ เจ๊ะมิ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
President of Academic Matter

 


รองฝ่ายวิชาการ
Vice-president of Academic Matter

   
 
 
  
     
 
 

นาย ทวี อาดัม
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาPresident of Activity

 

 

นาย เฉลิมพร หมัดอุสัน
รองฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice-President of Activity

 
     
 

นางสาว เกสร วันศุกร์

กิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

 


รองกิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

 
     
 
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
President of Public Relation


 
 
 
 


รองฝ่ายประชาสัมพันธ์(ชาย)
President of Public Relation

นางสาว สุดารัตน์ แวยูโซ๊ะ
รองฝ่ายประชาสัมพันธ์(หญิง)
Vice-President of Public Relation

 
 

 

 นาย อัมมัร อับดุลมานิ
หัวหน้าฝ่ายกีฬา
President of Sports


 

มุฮัมหมัดซัลฟาล ปุ
รองฝ่ายกีฬา(ชาย)
Vice-President of Sports

 

 
 

นาย จัฟฟนี เด่นสุมิตร
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
President of Registration

นางสาว นูรีฮัน ลาเต๊ะ
รองฝ่าทะเบียน(หญิง)
Vice-President of Registration

 
     
     
 

นาย อารุฟ มีบุญลา
หัวหน้าฝ่ายปฎิคม
President of Receptionist

 

 


รองหัวหน้าฝ่ายปฎิคม
Vice-President of Receptionist

 

 

นางสาว ราเบีย หมัดอาดัม
รองหัวหน้าฝ่ายปฎิคม
Vice-President of Receptionist