home about history activity forum contactus
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H
 
`
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความวารสารสมาคม
-การเข้ามาอิสลามในอินเดีย
-อินเดียคลังแห่งความรู้
-มิตรภาพ
-สาวเอยจะบอกให้
-ธนาคารอิสลาม
-ลมหายใจสุดท้าย
-สงครามในตะวันออกกลาง
-นิฟาก
-แดนสาหรีในทัศนะของข้าพเจ้า
-ก้าวผ่านความชังตามขนบแบบอินเดีย (1)
-ก้าวผ่านความชังตามขนบแบบอินเดีย(จบ)
- ราก และ เหง้า แห่งจิตวิญญาน (1)

 

MASALA news
Vol73
 
 
 


  Thaialigarh India


 


 

 
 

Aslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเเล้ว ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ถึง...นักศึกษาที่สนใจจะศึกษาในมหาวิทยาลัยอาลิการ์มุสลิมประเทศอินเดีย ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการเปิดรับสมัครเเล้ว

ขณะนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมพร้อมได้เเละส่งเอกสารมาทางสมาคมได้เลย

Click>>รายละเอียดการสมัคร

Click>>การเตรียมความพร้อมเรื่อง Statement

Click>>เกี่ยวกับอาลิการ์, อินเดีย

FACEBOOK; THAIALIGARH INDIA

 

 

 


 

 

 

 

..

 

 


 

ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมของสมาคมสามารถโอนที่ นาย เอกลักษณ์ สุขเกษม

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี สะพานควาย เลขที่บัญชี : 033-412833-4 บัญชีออมทรัพย์


 


AMU

รวมภาพในอดีตอาลิการ์
รวมภาพในอดีตอาลิการ์


ภาพกิจกรรม ปี 2016 -2017

 

 

 


 
 
 

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในอลิการ์ (อินเดีย) 2017 - 2018
The Committee of Thai Students Association in Aligarh (India)

นายมูฮัมหมัดฟัตตอน ดอเเฮ
นายกสมาคมฯ (อามีร)
President of The Association

 


 

 นางสาวยัสมีน บาซอ
นายิกา(อามีเราะห์)
Women President of Thai Association

 

 
 

นายซัลมาน อาดำ
อุปนายกคนที่1
Vice-president of the association    
      

นายยุทธชัย นาคนาวา

อุปนายกที่2
Vice-president of the association
                       

 
 

นายมูฮำหมัดฮากีมีน เจ๊ะเต๊ะ
เหรัญญิก
Treasurer
                                

นายซอฟาน สุหลง
เลขานุการ
Secretary

   
 

นายเฉลิมพร หมัดอุสัน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
President of Academic Matter

นางสาวซาบีลา เจ๊ะมิง
รองฝ่ายวิชาการ
Vice-president of Academic Matter

   
 
 
  
     
 

นายฟิรเดาซ์ สิงหาด
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาPresident of Activity

 

 

นายมูยาฮิด ปูลา
รองฝ่ายกิจการนักศึกษา
Vice-President of Activity

 
 

 

นางสาวนารีมาลย์ ยีสาเเม็ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

 
 

นางสาวตัสนีม ดอฆอ

รองกิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

นางสาวมูนา ปูลา
รองกิจการนักศึกษา(หญิง)
Vice-President of Activity

 
     
       
 
 นายชนกันต์ วงษ์สันต์
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
President of Information


 

 

 

 
 

นางสาว พิชชุมา หัสเสมานะกุล
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
President of Public Relation

นายวารินทร์ วัชรพิสุทธิ์
รองฝ่ายประชาสัมพันธ์
Vice-President of Public Relation

 
 

 

 นายอิกรอม เจะหะ
หัวหน้าฝ่ายกีฬา
President of Sports


 

นายนดี ราษฎ์นิยม
รองฝ่ายกีฬา(ชาย)
Vice-President of Sports

 

 
 

นางสาวนูรุลฮูดา ดาโอ๊ะ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
President of Registration

นางสาวนัสรียะห์ อาเเว
รองฝ่าทะเบียน(หญิง)
Vice-President of Registration

 
     
 

 

 

 นายซอฟฟูวัน วานิ
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
President of Sports


 

 
 

นายอิมรอน มัวหามะ
รองฝ่ายปฏิคม(ชาย)
President of Public Relation

นายมูฮำหมัดฟารีส ปูยี
รองฝ่ายปฏิคม(ชาย)
Vice-President of Public Relation

 
     
 

นางสาวฮาพเซาะ มะละเเซ

รองฝ่ายปฏิคม(หญิง)
President of Public Relation

นางสาวอิศรียา อาเเว

รองฝ่ายปฏิคม(หญิง)
President of Public Relation